Alle forslag mottas med takk

– Vi ønsker en løsning med kombinert eldhus og scene, slik at scenen kan brukes til kafé når det ikke er arrangementer.