Tinnoset Sag kan kjøpe tomta i Gransherad for 700 000 kroner

Det har lenge vært en betent sak, der Tinnoset Sag har hatt et ønske om å kjøpe tomten de leier langs fylkesvegen mellom Gransherad og Tinnoset. Nå er det endelig tatt en beslutning.