Kommunen kan ta i bruk tvangsmidler

I et ekstraordinært møte ga politikerne i Teknisk utvalg administrasjonen i Notodden kommune fullmakt til å få ryddet en eiendom på Tuven og området rundt Lienfoss bru.