Innspill om hytter og boliger ved Follsjøen og på Bolkesjø

BOLKESJØ: I arbeidet med arealdelen av kommuneplanen ønsker grunniere å få mulighet til en gang i framtida å bygge boliger og hytter på Bolkesjø og langs Follsjøen.

BOLKESJØ: I arbeidet med arealdelen av kommuneplanen ønsker grunniere å få mulighet til en gang i framtida å bygge boliger og hytter på Bolkesjø og langs Follsjøen. Foto:

Det foreligger ingen konkrete planer, men hvis innspillene til arealdelen blir en realitet i framtida, kan det bli storutbygging på Bolkesjø.

DEL

Anne Rokne Bolkesjø og Sigrid Mari Bolkesjø Hovda, sistnevnte på vegne av Ellen-Mari Bolkesjø Brandt, har kommet med innspill og ønsker å omregulere arealer til hytter og boliger. Dette fordi Notodden kommune jobber med kommuneplanens arealdel, som skal legge grunnlaget for all utvikling i lang tid framover. Kommunen og NUAS har hatt møter i bygdene om prosessen, oppfordret grunneiere og andre til å komme med innspill, og til å tenke fram i tid.

Fortsatt tilgjengelig for alle

– Det foreligger ingen umiddelbare planer i dag. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere noe mer enn det som står i innspillet til kommunen, sier Anne Rokne Bolkesjø. Hun har kommet med innspill til hytteområde ved Follsjøen og boligtomter på Bolkesjø.

Hyttefelta er tenkt i liene ovenfor fylkesvei 602, Follsjøvegen, som går på østsida av Follsjøen. Boligtomtene på samme side av veien, men nærmere eksisterende bebyggelse på Bolkesjø. Videre er ønsket å gjøre om den gamle garasjen, som ligger ved ei hytte i Dalvikvelta, til hytte.

– Follsjøen er et svært vakkert område med store rekreasjonsmuligheter. Området er lite utbygd og vi mener at hyttetomter vil kunne føre til at området blir tatt mer i bruk. Bolkesjø har allerede etablerte forbindelser med kollektivtransport til skole og kommunesentrum. Fortetning i dette området vil være gunstig, både for nåværende innbyggere i bygda og kommunen som helhet, skriver Bolkesjø i innspillet.

ØSTSIDEN: Ønsket er å regulere for hytteområder i liene over fylkesveien langs Follsjøen, og slik også et ønske om økt bruk av rekreasjonsområdet.

ØSTSIDEN: Ønsket er å regulere for hytteområder i liene over fylkesveien langs Follsjøen, og slik også et ønske om økt bruk av rekreasjonsområdet. Foto:

Hun er opptatt av at framtidig utbygging skal tilfredsstille kravene til en funksjonell og miljømessig akseptabel kvalitet, at inngrep i naturen skal gjøres så skånsomt og estetisk som mulig, og at områdene fortsatt skal være tilgjengelige for allmenn rekreasjon.

Utbygging i sentrum

Heller ikke Hovda, på vegne av grunneier, ønsker å si noe utover det som står i innspillet, og heller ikke her foreligger det noen konkrete detaljerte planer. De ønsker likevel å regulere området på begge sider av Follsjøvegen opp mot fylkesveien til hytter og boliger. Mestringshusene blir liggende inne i området og omfattes ikke av en ny regulering. Rundt området er det boliger, hytter og det tidligere Bolkesjø hotell. Arealet rundt bygningene på Uppigard Bolkesjø skal ikke bli negativt påvirket.

– I dag har eiendommen kun en symbolsk inntekt. For å skape grunnlag for ytterligere bosetting, og kunne ivareta en kulturperle som Uppigard Bolkesjø, vil en endring i reguleringen være nødvendig. Her er det ingen større arealer med skog eller annen næring som kan bidra til å dekke dagens kostnader og vedlikehold. Eiendommen har i dag verken areal eller bygninger som kan brukes i annen type næring. Det er av interesse å få mulighet til næringsvirksomhet (kurs-, leir- og selskapsvirksomhet samt eventuelt utleie/overnatting) i forbindelse med gårdstunet. Her er det viktig at kulturminnene kommer først, og at en eventuell videre utvikling står i stil til eksisterende bygninger, miljø og kultur, avslutter Hovda.

Artikkeltags