Her er det rift om småbruket

Under tørkesommeren i fjor ga Jostein Solvang fra seg gresset gratis til de som trengte for til dyra. Nå er småbruket på Yli til salgs.