Det kan bli opptil tjue boliger på Haugen

Halvparten av småbruket Haugen ønskes regulert til byggeområde for boliger, og vil i så fall bli liggende som en forlengelse av det eksisterende boligområdet på øvre Anundskås.