Arbeidet starter opp igjen etter bluesen

Arbeidet med vei, vann, avløp og gatevarme på Jernverkstomta skal starte opp igjen etter blueshelga – med et forbehold fra Fylkesmannen.