Må sørge for rømningsvei umiddelbart

Brannvesenets folk har vært på besøk i Storgata 74, det vil si i Bellmanbygget, og har oppdaget at det er gjort en endring som de ikke kan godta.