5-raderen, som tidligere var arbeiderboliger for Hydro, består i dag av fire bygninger. Disse ligger i sonen som kalles oppsluttende verdier til verdensarven, og de fire bygningene er pekt på som spesielt viktige objekter i så måte.

Tilskudd til forprosjektet

«Company Town» er en pott penger man kan søke om til istandsetting av privathus eller borettslag tilknyttet verdensarven. Boligbyggelaget hadde egentlig søkt om penger til utbedring av tak og fasade på en av bygningene i 5-raderen. I tillegg hadde boligbyggelaget hatt møte med Notodden kommune om planer for istandsetting av 5-raderen.

– Ifølge boligbyggelagets e-post i desember har arkitekt Olav Lundesgaard blitt kontaktet med tanke på et forprosjekt for å sikre antikvarisk istandsetting av 5-raderen. Tilsagnet om et tilskudd på 75 000 kroner gjelder forprosjektet for utarbeidelse av istandsettingsplan, en plan som bør innbefatte alle de fire gjenværende bygningene i 5-raderen. Det bør også vurderes å se på uteområdet, murer osv., skriver verdensarvkoordinator Vicky Mikalsen, og legger til at de senere vil kunne søke om penger til selve istandsettingen/restaureringen.

Skal til fylkeskonservatoren

I kommuneplanens arealdel ligger 5-raderen i et «mulig bevaringsområde», som tilsier at byggesaker skal sendes til fylkeskonservatoren for uttale. Restaurering og tilbakeføring av bygninger i dette området er ansett som viktige tiltak for verdensarven.

Arkitekt Lundesgaard skal etter planen på befaring til 5-raderen i slutten av januar. Boligbyggelaget har ikke fått noe kostnadsoverslag fra arkitekten, men tror han kan benytte mye av det han har gjort i forbindelse med Jernbanegata på Rjukan, da byggene er relativt like når det gjelder tak og fasader.

Kommunen krav i forbindelse med tilskuddet er blant annet at forprosjektet må gjennomføres i 2019.