– Har lyktes med å skape en god møteplass

Av

– Først må vi få unna den store Kinodagen i dag, lørdag. Så kaster vi oss på forberedelsene til 5-årsjubileet.