Gjentatte brudd på hviletiden ga 11 000 kroner i bot

– Det dreier seg om flere, til dels alvorlige overtredelser av hviletiden, og etter rettens syn er det ikke noe å si på en bot på kroner 11 000.