Domstolene opprettholdes, men færre rettskretser: – Veldig positivt (H). – Utrolig gledelig (Ap) – Et stort tap (Sp)

Mandag opplyste justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen vil opprettholde alle 60 tingrettene/rettsstedene, men redusere antallet rettskretser til 22. I dag utgjør hver av de 60 rettsstedene, en rettskrets.