Astrid drømmer om en jobb i hjembyen Notodden

VIL JOBBE HELTID: Astrid Borsodi er vikar for en vikar i 80 prosent stilling på Kongsberg, og skulle så gjerne hatt en fulltidsjobb i hjembyen, men dette har vist seg vanskeligere å få enn hun trodde i 2013.

VIL JOBBE HELTID: Astrid Borsodi er vikar for en vikar i 80 prosent stilling på Kongsberg, og skulle så gjerne hatt en fulltidsjobb i hjembyen, men dette har vist seg vanskeligere å få enn hun trodde i 2013.

Artikkelen er over 2 år gammel

Ikke siden i 2012 har så få personer vært uten jobb i Notodden.

DEL

Det har ikke Astrid Borsodi (54) merket noe til, for det burde bety at det også ville bli enklere å få seg heltidsjobb i Notodden. Det har hun prøvd siden 2013, uten å lykkes.

Vikar for vikaren

Borsodi har bred jobberfaring og bl.a. jobbet i butikker og med produksjon i Notodden.

I 2013 fikk hun en 80 prosent jobb på Kongsberg. Hun er vikar for vikaren i Arvids kiosk, som ligger ved porten til Kongsberg teknologipark. Den legendariske tippe- og matkiosken er åpen fra 06.30 til seint på kveld, seks dager i uka.

Ønsker seg heltidsjobb

– Noen dager jobber jeg 9,5 time, andre 5 timer. I tillegg har jeg 40 minutters kjøring fram og tilbake fra Heddal. Så ja, jeg drømmer om en fulltidsjobb i Notodden, sier Borsodi.

Derfor er hun en flittig bruker av Finn.no og Nav.no på jakt etter jobb, men har ikke fått napp.

– Jeg trodde jobben på Kongsberg skulle bli midlertidig, men den gang ei. Har noen en jobb, så ta kontakt, smiler Borsodi, som er alenemor og må ha en jobb som er til å leve av.

Ønsker litt utfordringer

– Hvilken utdanning har du?

– Jeg har handel og kontor fra videregående, og ikke noe mer enn det. Så det er ikke noe å skryte av, sier Borsodi.

Hun er uansett åpen for det meste, og spesielt i det som har med salg og butikkarbeid å gjøre, og hun trives best med litt utfordringer. Borsodi har ikke de beste erfaringene med Nav.

– Jeg har ikke fått noen konkret hjelp. Jeg har bare fått høre at jeg må gå rundt og spørre etter jobb, og beskjed om at slik vil jeg få napp, forklarer hun.

Har prøvd dette

– Har du gått rundt?

– Ja, tidligere gjorde jeg det, og jeg sendte interessesøknader, svarer Borsodi.

– Hva gjør det med deg, når slikt ikke lykkes over tid?

– Man mister jo litt selvtillit, selv om man allerede har en jobb, svarer Borsodi.

Hun ønsker seg bare så inderlig en fulltidsjobb i hjembyen med godt arbeidsmiljø og en grei lønn, slik at hun slipper Meheia hver dag. Borsodi har jobbet siden hun var 17 år, kun avbrutt i forbindelse med fødsler og småbarn.

30 prosent færre ledige

Ifølge Nav Telemark har arbeidsledigheten i Telemark gått ned med 23 prosent ved utgangen av januar i år, sammenliknet med samme tid i fjor.

Fakta: 2 326 er uten jobb i Telemark

– Ald­ri før er det målt en la­ve­re til­gang på nye ar­beids­le­di­ge i Telemark som nå, det skri­ver fylkesdirektør Ter­je Tøn­nes­sen i en pres­se­mel­ding fra Nav Telemark.

Her er nøk­kel­tal­le­ne

Ved ut­gan­gen av ja­nu­ar var det 2 326 te­le­mar­kin­ger uten jobb. Det vil si en le­dig­het på 2,7 pro­sent, mens lands­gjen­nom­snit­tet er på 2,6 pro­sent.

Av de le­di­ge var 19,9 pro­sent, det vil si 462 per­so­ner, i ka­te­go­ri­en lang­tids­le­di­ge.

An­tal­let helt/del­vis per­mit­ter­te var 130, mens 631 var på til­tak, 1098 del­vis le­di­ge, og 6 637 per­so­ner had­de ned­satt ar­beids­ev­ne.

På sam­me tids­punkt var det re­gist­rert 1 163 le­di­ge stil­lin­ger i Telemark.

Svært få nye le­di­ge

Nav Telemark opp­ly­ser at det er størst ned­gang i an­tall ar­beids­le­di­ge in­nen in­du­stri­ar­beid, der­et­ter føl­ger bygg- og an­legg, mens den stør­ste pro­sent­vi­se ned­gan­gen er å finne hos in­gen­iø­rer og de som job­ber med IKT-fag (in­for­ma­sjons- og kom­mu­ni­ka­sjons­tek­no­lo­gi).

Artikkeltags