Notodden hadde færrest drop-out elever i Telemark

I 2018-2019 var det 2,3 prosent av elevene ved Notodden videregående skole som sluttet i løpet av skoleåret. Det var også den lavest drop-out andelen ved de videregående skolene i Telemark.