Notodden kommune tærer på sparepengene

Selv om regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på 8 190 305 kroner i Notodden kommune, noe mange forbinder med et overskudd, er realitetene en helt annet.