Fant ikke penger til disse utbedringene

Gatevarmen ved Bok & Blueshuset fryste sund for noen vintre siden, og det dras dermed inn grus som gjør skade på gulvet. I vinter er det brygga som har fått store skader på grunn av is.