– Det vil bli en politisk diskusjon om flyktninger

Torgeir Bakken (Ap) er kjent med at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Notodden kommune bosette 16 flyktninger i 2020, og at Voksenopplæringen har kapasitet til å ta imot et slikt antall.