Planen er å innløse tre boliger

Kommunestyret anbefalte i mai konsesjon for 24 000 bevegelser i året på flyplassen, etter at politikerne hadde satt ringvirkningene med mer aktivitet, flere arbeidsplasser og mulig vekst opp mot effekten flystøy har for befolkningen.