Lyseblå mandag for Mari Beate og Jostein

- Mandag etter festivalen i fjor var "kølsvart", minnes festivalkoordinator Mari Beate Sannes. - I år fikk jeg applaus da jeg kom ned i biblioteket, ler festivalsjef Jostein Forsberg. Stemningen på kontoret er sliten, herlig og lyseblå.