KNA-sjefen: - Livet på bygda er nærmest umulig uten bil

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

2017 ga et historisk godt nybilsalg i Norge. Det er en god grunn til det, mener KNA-sjef Børre Skiaker.

DEL

Det ble registrert opp mot 180 000 nye biler i fjor, det gjør nybilsalget til det tredje beste gjennom historien, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Det er flere grunner til det voldsomme salget, men hovedårsaken er at det er behov for bilen. Dersom bil ikke hadde vært viktig for folk, hadde de ikke kjøpt flere enn noensinne, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub i en pressemelding.

– Blir glemt

Han mener folket som bor på bygda blir glemt i den offentlige debatten om bilbruk, avgifter og restriksjoner.

– De bitte små flekkene som utgjør den indre bykjerne er en forsvinnende liten del av Norge. Byer og tettsteder dekker mindre enn én prosent av Fastlands-Norge. Over 99 prosent av landarealet er bygd eller ødemark, hvor forurensning fra trafikken ikke er et stort problem, uttaler Skiaker.

I distriktene er bilen fortsatt det viktigste framkomst- og transportmiddelet. En av hovedårsakene er manglende kollektivtransporttilbud i distriktene.

– Livet på bygda er nærmest umulig uten bil. Man skal ikke langt utenfor de største byene i Norge før kollektivtilbudet er så begrenset eller dårlig, at bilen er det beste og ofte eneste, framkomstmiddelet for å nå dit man skal på en rask og effektiv måte, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Ny teknologi

– På bygda kan det ofte være lang vei til holdeplasser, og frekvensen på avganger reduseres ofte kraftig på ettermiddags- og kveldstid og i helgene. For mange er det også rimeligere å reise med egen bil enn å reise kollektivt, sier Thorsen.

– Bussene kjører de strekningene som gir et minimum av lønnsomhet, mens de andre strekningene ikke får noe tilbud. Så lenge det ikke er økonomi i å drifte kollektivtilbudene, vil i alle fall ikke private aktører levere slike tjenester til grisgrendte strøk hvor det er lite kundegrunnlag, sier Skiaker.

KNA-sjefen mener enda bedre teknologi må til før bilen, slik vi kjenner den i dag, vil velges bort av flere.

– Om noen år vil det bli mulig å bestille selvkjørende kjøretøy som henter deg der du er og kjører deg dit du skal, innenfor rimelighetens grenser. Prisen på denne tjenesten vil ligge langt under hva det koster å eie en bil selv. Først da vil livet uten bil kunne bli et reelt alternativ for en større gruppe mennesker, sier Børre Skiaker i KNA.

Artikkeltags