Har fått klarsignal til å bygge 12 leiligheter

– Det har tatt litt lengre tid enn jeg håpet på, men nå er detaljreguleringsplanen godkjent og jeg kan jobbe med byggesøknaden, forteller Olav Morten Sauar, som håper på en «snill» vinter.