Grønt lys for nybygg

Fredningen av jernbanesporet til tidligere Rjukanbrygga stopper ikke utbyggingen av NEL Hydrogen.