– Blues Business kan skape nye muligheter

– Lokalt næringsliv bør i langt større grad bruke Blues Business til en møteplass for å etablere nye nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.