SP-ledere: – Tar avstand fra Bakkes stygge stigmatisering

– Jeg skulle ha reagert der og da Henrik Bakke serverte en stygg stigmatisering av homofile, men vurderte det slik at jeg ikke ville ha en partiintern disputt for pen mikrofon.