– Vi gjør det til noe positivt

- Jeg var aldri i tvil om at Henrik Bakkes innlegg måtte klubbes. Jeg føler vi har snudd denne debatten til noe positivt.