Lager standard i kampen mot matjuks

Matjuks: Det er kjent at det foregår juks med en rekke matvarer, men dette kan være vanskelig å avdekke. En ny standard skal hjelpe internasjonalt samarbeid for å komme problemet til livs. Fotomontasje: Authent-net og Nofima

Matjuks: Det er kjent at det foregår juks med en rekke matvarer, men dette kan være vanskelig å avdekke. En ny standard skal hjelpe internasjonalt samarbeid for å komme problemet til livs. Fotomontasje: Authent-net og Nofima

Artikkelen er over 2 år gammel

Uten internasjonalt samarbeid er det umulig å få bukt med global matkriminalitet. Nå skal det lages en europeisk standard for begreper relatert til matjuks, for å sørge for presis kommunikasjon om temaet.

DEL

– Matkriminalitet er et verdensomspennende problem. Mange land har de siste årene satt mye inn på å bekjempe dette, og da må vi kunne snakke godt sammen over landegrensene. Flere lignende ord og begrep er i bruk, og vi må sikre at vi bruker samme ord for samme sak, sier forsker Petter Olsen.

Hva er matjuks?

Han skal koordinere arbeidet med å lage en felles europeisk standard for ord og begrep for matjuks og autentisering av matvarer, altså det å sjekke om det som påstås om maten er sant.

– Hvordan definerer en for eksempel begrepet «matjuks», og hva med underbegrepene «feilmerking» og «forfalskning»? Matkriminalitet har blitt et omfattende temaområde, og vi trenger å diskutere og definere ord og uttrykk.

Matjuks kan være så mangt. Det kan være å si at en matvare er noe annet enn den faktisk er. Det kan også være feil informasjon om opprinnelsessted, eller å utelate informasjon som skulle ha vært oppgitt om ingredienser i produktet.

Standard klarneste år

Representanter fra tolv europeiske land møttes i Italia i mai, for å starte arbeidet. Et utkast til standard skal sendes på høring mot slutten av året, og den endelige versjonen skal vedtas i februar 2018. Den nye standarden som skal utarbeides, har fått navnet «Authenticity in feed and food chain – General terms and concepts». Nofima leder arbeidet, og Standard Norge er sekretariat.

I tillegg til den nye begrepsstandarden skal det lages en nettsted for all forskningsrelatert informasjon som har med matjuks å gjøre; dette går under navnet «Food Authenticity Research Network Hub». Her vil man kunne finne alt som er av informasjon om temaet, og det blir også åpent tilgjengelig for alle i 2018. Dette arbeidet er del av det EU-finansierte nettverksprosjektet «Authent-Net», hvor deltakerne har betydelig ekspertise på området mat og opprinnelse.

Har erfaring

Nofima har tidligere ledet arbeidet med ulike standarder, blant annet ISO-standarder for sporbarhet av fiskeprodukter, og europeiske standarder for miljøregnskap.

Artikkeltags