Nå kan du bli historisk industriarbeider

Slik har du aldri sett Trond Aasland og Halvor Sælebakke? I en ny verdensarvutstilling kan også du bli en historisk industriarbeider.