Russejenter tjente 130 000 loppekroner til russefesten

- Helt utrolig bra. Lørdag fikk vi inn 100 000 kroner, søndag havnet vi nok på rundt 30 000.