Vakkert og fengslende

Vakre Kleppen gård i Sauland var stedet der hjartdølene fikk sin straff og hvor bøllene ble satt i arresten.