- Vi må se på hytta som bolig

– Vi som andre distriktskommuner sliter med fraflytting. Sentralisering skje r dessverre. For mange er bare med på lasset.