– Hjuksebø er med – vi må tenke konstruktivt

– Kommunen har ikke bærevne til å ta et gang- og sykkelprosjekt til Hjuksebø til anslagsvis 70 millioner, men vi må se på alle muligheter for å få det til. Vi skal se på alle sider av vår nye kommunedel.