Her er det nye styret i Hjuksebø Vel - nei, Hjuksebø grendeutvalg

Obs, feil i kommunale papirer har skapt forviklinger. Kommunestyret i Notodden har valgt medlemmer og varamedlemmer til Hjuksebø Vel for perioden fram til og med 2023, het det i vår første versjon av denne saken. Det riktige er Hjuksebø grendeutvalg.