Sp vil jobbe mot rus og for ungdom

– Vi må få kartlagt problemet med ungdom og rus, og jobbe mer forebyggende, mener Øystein Timland (Sp).