Distriktene taper, og ordfører Odden er sinna

Bengt Halvard Odden er sinna. Kommunal- og moderniseringsministerens nye forslag om å endre tilskuddsordningen til veterinærvakt kan gå hardt utover dyrevelferden, mener han.