Eiendomsperle ved elva til salgs. – Alt klart for bygging.

– Vi har fått en del respons allerede, både fra lokale folk og utenbys, forteller Torgeir Holla. Eiendommene har ligget ute til salgs i en god uke, og Holla forteller at dagens eiere er enige om å selge hele området.