17 soltrallande aktørar presenterte seg

Samstundes som snøen piska mot rutene på Teleros, presenterte 17 små og litt større verksemder i Telegardar seg, og styreleiaren er imponert.