Vil ha kommunalt vann til Nordbygda

– Det skal bygges sykkel- og tursti fra Eiksenteret til Flatland, og da bør kommunen samtidig legge vannledning i samme traséegrave;, sier Joar Lofthus (Sp).