Hittil har 20 sagt ja framfor ordføraren i Hjartdal

I to år har kommunane hatt ansvaret for dei borgarlege vigslane, og hittil har 10 par nytta seg av dette tilbodet i Hjartdal kommune.