Ligger an til høyere årsgebyr og rimeligere tilkobling

Tirsdag kveld må politikerne i Hjartdal vedta hva hytteeierne skal betale for vannet fra det nye og omstridte VA-anlegget i Tuddal. Dette fordi abonnentene kobles til det nye vannverket i månedsskiftet november-desember hvis alt går etter planen.