Legg til rette for sykkelturisme

Når tungtrafikken dundrar i tunnel gjennom Mælefjell vil E134 frå Gvammen til Århus bli opplevingsvegen, og tanken er at mange skal oppleve Nordbygda, Svartdal, Nutheim og Flatdal frå sykkelsetet.