Arbeidene med å redde en av de eldste arbeiderboligene i Notodden starter til våren. Nå skal det søkes tilskudd slik at arbeidene kan skje i samarbeid med vernemyndigheter og Riksantikvaren.