Akevitt med tungtvann og en Renhårig Slusk

– Jeg er mer opptatt av historien enn innholdet, men jeg er overbevist at viktig internasjonal, nasjonal og lokal historie blir fortalt når en flaske med Tungtvannsakevitt står på bordet.