Ønsker ikke flere «rare» innspill i Klokkarrud-saken

– Det er ikke greit å spille inn det jeg karakteriserer som «rare» innspill slik Lars Tjønnheim nå gjør. Det er høy kompetanse som skal ta seg av grunnundersøkelsen. Synsing skaper ubegrunnet usikkerhet rundt vedtaket om Klokkarrud.