- Ein får ikkje betre teljingar enn vi har i dag

Artikkelen er over 2 år gammel

I 2015 vart ein flokk på 1200 dyr talt dobbelt, men forvaltninga meiner dei stort sett har gjort ein god jobb. Samstundes er reinstamma no langt under bestandsmålet.