Utbygging kan bli satt på vent

Sport 1 trenger 550 nye kvadratmeter, Meny 200. Utbyggingen kan bli satt på vent.