– Jeg mener vi har kommet langt med å innfri respekt og toleranse

Hun tar med seg tankene om mennesker hun har møtt og deler det gladelig ut på Menighetshuset. Fred er en rød tråd.