Gå til sidens hovedinnhold

800 000 skal fordeles i 2018

Artikkelen er over 3 år gammel

Telemark fylke deler hvert år ut penger til folkehelsetiltak, arrangementer og tiltak innen kultur og idrett. Legg inn en søknad.

Lag og foreninger fra vår region er ikke de flittigste til å søke, men kan bli det. Det er to tildelinger i året – den første med søknadsfrist 15. januar 2018 og den andre 30. juni. For begge ordningene gjelder det at tiltaket eller prosjektet det søkes støtte til, må foregå i Telemark. Fylkeskommunen oppfordrer søkere til å bruke søknadsportalen for å skaffe penger til det du ønsker å gjøre. Søknadsportalen er åpen for første tildelingsrunde. – I portalen finner du informasjon om retningslinjer, søknadskriterier og søknadsskjema for to tilskuddsordninger:

Tilskudd til arrangementer og tiltak innenfor kultur og idrett.

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid.

Det lyses ut 800 000 kroner for 2018, heter det i en pressemelding.

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok nye retningslinjer for ordningen i juni 2017 som du kan lese mer om på nettsidene til Telemark fylkeskommune. Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må komme fram av søknaden hva kommunen bidrar med.

Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre grense er 100 000 kroner.

Kommentarer til denne saken