- Dette kan ikke fortsette

- Skal eldre kunne leve gode, aktive og trygge liv i eget hjem, må kommunene få mer penger!