– Vi trenger et eldreopprør NÅ!

– Fem år på rad har eldre tapt kjøpekraft og stadig flere eldre har behov for bedre hjemmebasert tjeneste. Eldre må få forhandlingsretten for egen pensjon tilbake og kommunene må få mer penger til hjemmebasert tjeneste.