– Vi må vinne tid i saken om ny E134 til kampen for bymarka

– Elgsjø ligger 50 meter over Kåfjellåsen og Rossebu 100. Vi trenger tid for å redde bymarka ved Tinnemyra.